Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.151
Simonie , het verkoopen van de geestelijke ambten, die zij
te vergeven hadden, voor geld. Er heerschte onder de hoofden
der kerk zulk eene verdorvenheid, dat de graaf van Tusculum
een zijner bloedverwanten, een ondeugenden knaap van twaalf
jaar, voor eene groote som gelds tot bisschop van Eome wist
te doen benoemen onder den naam van Benedictus TX. Deze
groeide tot een losbandig jongeling op en bedreef onbeschroomd
allerlei kwaad, terwijl zijne bloedverwanten de pelgrims, die
naar Eome trokken, uitplunderden en zich in de stad onge-
straft aan roof en moord schuldig maakten. Dit konden de
Eomeinen eindelijk niet langer verdragen. Zij veig'oegen
Benedictus IX in 1044 uit de stad en erkenden daarop
Sylvester III tot bisschop, die het echter niet beter maakte
en insgelijks verdreven werd. Benedictus IX teerde hierop
terug en vatte het voornemen op in het huwelijk te treden,
maar nu brak er zulk een storm tegen hem los van de zijde
der geestelijken, dat hij besloot de bisschoppelijke waardig-
heid vrijwillig neder te leggen. Hij verkocht hnar voor duizend
pond zilver aan een goedgezind oud man, Gregorius VI.
Het werd echter spoedig bekend, dat Gregorius VI door koop
bisschop was geworden, en toen hij daardoor eene aanzien-
lijke partij in Eome tegen zich kreeg, besloot Benedictus
IX, die ondertusschen in zijn huwelijksplan niet was gesliuigd,
weder als bisschop op te treden , en dit deed Sylvester III
insgelijks. Om aan dezen droevigen toestand een einde te
maken, riepen de geestelijken te Eome de hulp in van Hendrik
III, die daarop naar Italië kwam en eene vergadering van
bisschoppen bijeenriep, die de drie gelijktijdige bisschoppen
van Eome als schuldig aan Simonie afzette. Gregorius VI,
die voor de vergadering was verschenen, bekende openhartig
zijne schuld, en betuigde, er eerlijke bedoelingen mede gehad
te hebben. Toen de bisschoppen hem daarop verzochten zijn
1) Dit woord is ontleend aan Simon den toovcnaar, die van de apostelen
Potrns en .Tohauncs dc kuust wilde koopen om door oplegging der handen
den Heiligen Geest te schenken.