Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.135
eindelooze kleine oorlogen hadden het volk en de geestelijk-
heid veel te lijden, want de ruwe krijgslieden ontzagen zich
niet, te rooven, wat zij kpnden. Deze toestand, waarin alleen
het recht van den sterkste werd erkend, draagt den naam
van het vuistrecht.
In dezen tijd werden niet alleen de boeren maar ook de
stedelingen van hunne vrijheid beroofd. De heeren behan-
delden hen als lijfeigenen, legden hun willekeurig belastingen
en heerendiensten op en belemmerden daardoor allen ^oruit-
gang. Slechts enkele steden, vooral in 't Zuiden van Frankrijk,
wisten hare vrijheid te handhaven.
De Karolingers in Duitschland.
Hendrik I de Vogelaar. Otto I de Groote.
Karei de Dikke werd in Duitschland opgevolgd door zijn
dapperen, krachtdadigen neef Arnulf, die een leger Noor-
mannen aan de Dijle nabij Leuven vernietigde en tegen de
Slaven, die Bohemen en Moravië bewoonden, en wier hertog
Zwentibold hem de gehoorzaamheid had opgezegd, de Magy-
aren, door de Slaven Hongaren genoemd, te hulp riep. De
Magyaren, afkomstig van Toeran, hadden de plaats der
Avaren, wier macht door Karei den Grooten gebroken was,
ingenomen. Zij voerden den oorlog op de onmenschelijkste
wijze, streden op paarden, die met pantsers bedekt waren,
en maakten zich vooral geducht door hunne geoefendheid in
de behandeling van pijl en boog, want in vollen ren wisten
zij hun doel te treffen. Arnulf slaagde erin Zwentibold af
te zetten en door diens zoon te vervangen, maar van nu af
werd Bohemen eene prooi der roofzuchtige Magyaren, die
thans de gevaarlijke naburen der Duitschers werden.
Na Arnulfs overlijden werd zijn zesjarig zoontje, Lodewijk
het Kind, tot koning gekozen, en nu geraakte Duitschland
in de grootste verwarring. De Magyaren trokken plunderend