Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
werden de troepen van Gelïmer verslagen en zonder moeite
maakte Belisarius zich van de hoofdstad Carthago meester.
Deze stad was volgens een plan van Caesar op eenigen afstand
van de puinhoopen van het oude Carthago gebouwd, en in
het jaar 200 de zetel van een bisschop geworden. Nadat
Gelimer Hilderik en zijne kinderen omgebracht, en eene tweede
nederlaag geleden had, trok hij' terug in eene bergvesting,
die onneembaar scheen. Belisarius liet haar insluiten, om
haar door den honger tot de overgave te dwingen. Toen
Pharas, de aanvoerder der belegeraars, iemand tot Gelimer
zond om hem te doen opmerken, dat hij de beste voorwaarden
kon bedingen, indien hij zich spoedig overgaf, daar toch eens
de tijd zou aanbreken, dat hij dit zou moeten doen, gaf
Gelimer ten antwoord, dat hij niet kon besluiten, de slaaf
te worden van iemand, dien hij nooit eenig leed had aange-
daan, en die hem nu van den troon zocht te stooten. Hij
bedankte Pharas voor zijn welwillenden raad en verzocht hem,
als hij iets voor hem wilde doen, hem een brood te zenden
om zijn honger te stillen, eene spons om zijne tranen te
drogen en eene lier om zijne ongelukken te bezingen. Pharas
voldeed aan het verzoek. Niet lang daarna werd Gelimer
door volslagen gebrek gedwongen zich over te geven. De
Vandalen hielden nu op een afzonderlijk volk te zijn. Velen
hunner namen dienst in de legers van Justinianus; anderen
werden naar Klein-Azië overgebracht. Onder dezen behoorde
Gelimer, die een landgoed in Galatië kreeg. Justinianus her-
stelde in Afrika de orthodox Katholieke leer, vervolgde de
haeretieken en legde aan de bevolking drukkende belastingen op.
Ofschoon Justinianus door zijne veldheeren Belisarius en
Narses ook nog Italië liet veroveren, kwam de innerlijke
zwakte van het Oost-Romeinsche rijk meer en meer aan 't
licht. De Perzische koning Kosroës I viel opnieuw in het
rijk, nam Antiochïë stormenderhand in, en verwoestte die
prachtige stiid geheel en al. Belisarius werd tegen hem
afgezonden en behaalde eenige voordeden j maar toen hij naar