Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.128
dat de kracht van het Frankische rijk werd gebroken. De
strijd tusschen de broeders bleef voortduren. Lotharius stond
om zijn doel te bereiken aan Noorsche zeeroovers het
eiland Walcheren af om van daar invallen te doen in het
gebied zijner broeders, terwijl hij bovendien de lagere vrijen
en hoorigen onder de Saksers vrijdom van tienden toezeide,
indien zij de wapenen aangordden tegen den adel en tegen
Lodewijk. Vele Saksers vormden met dit doel een verbond,
dat zij Stellinga noemden, maar zij waren niet bestand tegen
Lodewijk, die eene geduchte wraak op hen nam, door velen
hunner te laten onthoofden of ophangen.
De oorlog tusschen de broeders verzwakte het Frankische
rijk zoozeer, dat de aanzienlijken de noodzakelijkheid gevoel-
den om er een einde aan te maken. Zij dwongen de strijdende
broeders eene overeenkomst te sluiten, en daardoor kwam in
848 het verdrag van Verdun tot stand, waarbij bepaald werd,
dat Lodewijk, dien men den bijnaam van Duitscher geeft,
het oostelijke. Karei het westelijke en Lotharius het daar-
tusschen gelegen deel des rijks met Italië en den keizerstitel
zou verkrijgen.
Lotharius ging spoedig daarna in een klooster. Van zijne
drie zonen kreeg de oudste, Lodewijk, Italië met den keizers-
titel; de tweede, Lotharius 11, het land langs den linker-
Eijnoever, dat naar hem Lotharingen is genoemd; de derde.
Karei, Provence. Na den dood van Karei, die geene kinde-
ren naliet, verdeelden zijne broeders zijn gebied, en toen ook
Lotharius II kinderloos was overleden, verdeelden Karei de
Kale en Lodewijk de Duitscher in 855, te Meersen, bij
Maastricht, zijn gebied zoodanig, dat voortaan de Maas de
scheiding tusschen Frankrijk en Duitschland zou vormen.
Wijziging van het Leenstelsel.
De orde en de veiligheid, die Karei de Groote in zijn
uitgestrekt rijk had weten te handhaven, gingen na zijn dood