Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.107
chenfels nabij den Rijn. Zijn aanzoek werd geweigerd,
omdat hij zich nog geen naam had gemaakt. Toen op den
Drachenfels het bericht van de nederlaag en den dood van
Roland aankwam, was zijne geliefde troosteloos, en nam
zij den sluier aan in het klooster op het eiland Nonnenwerth
in den Rijn. Maar Roland was niet gesneuveld. Hij kwam
op den Drachenfels, één dag nadat zijne geliefde hare onver-
brekelijke kloostergelofte had afgelegd. Hierover gevoelde hij
zich zoo ongelukkig, dat hij zich aan de overzijde van den
Rijn eene kluis bouwde, van waar hij het uitzicht had op de
cel zijner geliefde. Daar leidde hij een kluizenaarsleven, en
kort nadat zijne geliefde ten grave was gedaald, stierf ook
hij van weemoed. Naar hem zou de plaats, waar zijne kluis
stond, Rolandseck zijn genaamd.
Van de tijding, dat een gedeelte van Kareis leger vernie-
tigd was, maakte Wittekind gebruik om de Saksers tot een
nieuwen opstand aan te zetten. Nadat Karei hen onderwor-
pen had, begaf hij zich weder naar Italië, waar hij te Parma
den geleerden Angel-Sakser Alcuïnus leerde kennen, dien
het hem na veel moeite gelukte aan zijn dienst te verbin-
den. Toen Karei terug was gekeerd, zond hij een leger, waar-
bij eene afdeeling Saksers behoorde, tegen den Slavischen
volksstam der Serben, die een inval in Thüringen hadden
gedaan. Thans keerde Wittekind uit Denemarken terug,
wist de Saksers tot een nieuwen opstand aan te zetten, en
versloeg het Frankische leger nabij den berg Suntel, niet
ver van de Wezer. Zoodra hij hiervan tijding had ontvangen,
trok Karei met een geduchte macht tegen de Saksers op,
die zich zonder ernstigen tegenstand aan hem onderwierpen.
Nu eischte Karei, dat hem de edelen, die den opstand hadden
aangestookt, zouden worden uitgeleverd. Eenstemmig verklaar-
den allen, dat Wittekind de drijfveer was geweest, en deze
weder de vlucht had genomen naar Denemarken. Daarop
beval Karei, dat alle Saksers, die aan den strijd bij den
berg Suntel hadden deel genomen, voor hem gebracht zouden