Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.103
te ondernemen en met geestdrift werd aan zijn wensch gevolg
gegeven. Karei veroverde de Saksische versterking Eresburg,
vernielde er de bizonder hoog vereerde Irminzuil, drong toen
tot de Wezer door en dwong de Saksers tot den vrede.
Spoedig daarna wendde Karei zijne wapenen naar Italië.
Op aandrang zijner moeder, Bertha, was Karei gehuwd met
Desiderata, de dochter van den Langobardischen koning Desi-
derius. Kort na het huwelijk ontving Karei van Stefänus III,
den bisschop van Rome, een schrijven, waarin deze hem be-
zwoer //geene vrouw te nemen uit het stinkende volk der Lango-
barden , waaruit ongetwijfeld de melaatschen afkomstig waren."
Geen jaar later verstiet Karei Desiderata, en zond hij haar
naar haar vader terug. Deze zocht nu Adrianus I, den op-
volger van Stefänus III te bewegen, de zonen van Karloman
tot Erankische koningen te kronen, en toen dit geweigerd
werd, viel hij in het gebied van den bisschop van Rome,
die daarop Karei te hulp riep. Met twee groote legerafdee-
lingen begaf Karei zich naar Italië. De eene, door hem
zeiven aangevoerd, trok over den Mont Cenis, de andere,
onder zijn oom Bernard, over den Jupitersberg, die sedert
Groote St. Bernard is genoemd. De meeste steden van Lom-
bardije vielen spoedig in Karel's handen, maar Pavïa, waar
Desiderius zich bevond, bood een zoo krachtigen en lang-
durigen tegenstand, dat Karei tijdens het beleg het Paaschfeest
ging vieren te Rome, waar hij schitterend ontvangen, en met
luisterrijke feesten geëerd werd. Bij die gelegenheid bekrach-
tigde hij Pepijn's schenking van het exarchaat aan Rome.
Op verzoek van den bisschop kleedde Karei zich te Rome
als een Romsinsch patriciër. Anders heehtte hij zoozeer aan
de oud Germaansche kleederdracht, dat hij vaak zijne hove-
lingen bespotte, als zij zich in pelzen van marter of herme-
lijn of in mantels met vederen van pauwen en andere schoone
vogels versierd vertoonden. Eens dat Karei tijdens den veld-
tocht in Italië, zich te midden zijner rijk gekleede hovelingen
bevond, gaf hij bevel, dat allen onmiddellijk met hem te