Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dewijl Justinianus tot de partij der Blauwen behoorde,
kregen dezen zooveel invloed, dat zij zich niet ontzagen de
Groenen, waar zij konden, te verdrukken. Dit had van
weerszijden menigen moord ten gevolge. Eens dat de stads-
prefect zeven moordenaars in de voorstad Pera terecht liet
stellen, brak van twee dergenen, die opgehangen werden,
de strik. Een huimer behoorde tot de Groenen, de andere
tot de Blauwen. Het volk eischte, dat beiden nu het leven
zouden behouden; de prefect weigerde aan dien eisch gevolg
te geven, en hierdoor ontstond een oproer, waarbij Blauwen
en Groenen zich tegen de regeering vereenigden en onder
het geroep niha! (overwinning) de troepen te keer gingen.
Te vergeefs trachtte Justinianus door toegevendheid den storm
te bezweten. Op den zesden dag riep het volk Hypatius,
een neef van wijlen keizer Anastasius, ondanks zijn verzoek, dat
men hem tot geene onwettige daad zou dwingen, tot keizer
uit. Justiniaims belegde eene vergadering van getrouwen en
maakte hun zijn voornemen bekend om te vluchten. Theo-
dora , die ook aanwezig was, verklaarde, dat het eervoller
was als keizer te sterven, dan, na eens geheerscht te hebben,
als balling te moeten zwerven, en dat, wat haar betrof, zij
besloten had het gevaar te trotseeren, al zou het haar het
leven kosten. Deze woorden deden den moed bij Justinianus
en velen zijner aanhangers herleven. Aan Belisarius werd
opgedragen met slechts 3000 man eene poging te doen, het
gezag der regeering te herstellen. De Groenen hadden zich
bij duizenden in den circus vereenigd. Belisarius liet er zijne
manschappen van twee kanten indringen. Vele Blauwen slo-
ten zich bij hen aan, en nu had er onder de opeengehoopte
Groenen eene vreeselijke slachting plaats. Men zegt, dat
30,000 menschen er het leven bij verloren. Hypatius smeekte
Justinianus om genade, op grond, dat men hem gedwongen
had , de kroon te aanvaarden , doch hij werd ter dood ver-
oordeeld.
Justinianus zocht door het ondersteunen van handel en