Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.101
en zich zeiven op den troon (752). Bonifacius kwam uit
Mainz over en zalfde hem plechtig tot koning. Drie jaren
later werd deze invloedrijke bisschop nabij Dokkum door
heidensche Friezen vermoord.
Omstreeks dezen tijd trachtte Aistulf, de koning der Lan-
gobarden, zich van geheel Italië meester te maken. Hij ver-
overde Eavenna en een groot gedeelte van het exarchaat, en
bedreigde daarna Rome. De Roomsche bisschop Stephänus II,
de opvolger van Zacharias, reisde in dezen nood naar Pont
Yon, waar Pepijn zich bevond, en smeekte hem om hulp.
Deze gaf aan de bede gehoor, liet zich met zijne zonen Karei
en Karloman nogmaals door Stephanus II tot koning zalven
en trok toen tegen de Langobarden op, die hij geheel versloeg.
Aistulf moest het exarchaat aan de republiek Rome afstaan,
terwijl de bisschop erover werd aanges'teld als patridus of
stadhouder voor de republiek. Dit legde den grond tot het
latere wereldlijke gebied der bisschoppen van Rome. Over
de stad Rome nam Pepijn zelf den titel van patricius aan.
De Byzantijnsche keizer Constantijn Copron^mus zond een
gezantschap aan Pepijn om het exarchaat als zijn eigendom
terug te vorderen, doch kreeg een weigerend antwoord met
de opmerking, dat de koning den krijgstocht ondernomen had
ter eere van den heiligen Petrus en ter vergeving zijner zonden.
Later stonden de beide vorsten weder op een goeden voet,
want in 757 zond Constantijn Copron^mus aan Pepijn een
orgel, het eerste, dat in Frankrijk gehoord werd.
Nadat Pepijn nog vele oorlogen gevoerd en een deel van
Aquitanië bij zijn rijk ingelijfd had, stierf hij, het rijk
nalatende aan zijne beide zonen.
Karei de Groote.
Pepijn de Korte had Provence, Bourgondië, de Elzas en
Alemannië aan zijn zoon Karloman nagelaten, het overige