Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
af te breken met die geestelijken, welke den Romeinschen
bisschop niet als het hoofd der kerk wilden erkennen. Hier-
door heeft Bonifacius krachtig medegewerkt om de tot nu toe
onafhankelijke nationale kerken tot eenheid te brengen onder
den bisschop van Rome. Toen hij in 724 uit Rome terug
was gekeerd, hervatte hij zijn bekeeringswerk. Hoe goed hij
bekend was met de eigenaardige denkbeelden en gewoonten der
Geimanen, en hoe hij daarvan gebruik wist te maken om
het geloof aan hunne oude goden af te breken, blijkt uit
het volgende. De meeste bekeerlingen, die Bonifacius en
andere evangeliepredikers onder de Germanen maakten, be-
grepen het Christendom zoo weinig, dat zij het van hunne
vaderen overgeleverde bijgeloof niet konden afleggen. Zoo
stond bij Geismar, de oude ofTerplaats der Hessen, een over-
oude eik, die, als aan Donar gewijd, heiligen eerbied inboe-
zemde. Zelfs de nieuwbekeerde Hessen naderden dien boom
slechts met vrees. Nu eischte Bonifacius van hen, dat zij
dien boom zouden omhakken. Zij weigerden echter aan dien
eisch te voldoen, bewerende, dat ieder, die er de heilig-
schennende hand aan sloeg, op hetzelfde oogenblik door een
bliksemstraal getroffen zou worden. Bonifacius zeide daarop,
dat hij dan zelf den boom zou vellen en noodigde allen, die
tegenwoordig konden zijn, uit, hem dat werk op een bepaal-
den dag te zien verrichten. Hij hield woord, en tot stomme
verbazing der aanschouwers danlde geen bliksemstraal uit den
hemel. Velen, die tot nu toe geweifeld hadden het Chris-
tendom aan te nemen, lieten zich thans door Bonifacius
doopen. In 732 benoemde de bisschop van Rome hem tot
aartsbisschop van Duitschland, en schonk hij hem tot teeken
zijner waardigheid het pallium, een mantel van witte wol,
tegenwoordig slechts een drie \ inger breeden, van vier roode
kruisen voorzienen band, die om de schouders wordt gehan-
gen. Bonifacius kreeg de macht zooveel bisdommen in Duitsch-
land in te stellen, als hij noodig oordeelde. Evenals de Duit-
sche, zocht Bonifacius ook de Frankische bisschoppen onder
II. 7