Boekgegevens
Titel: Roosje vlijtig, of Tweede leeslesjes, met een prentje bij ieder lesje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: R.J. Schierbeek, 1834
8e dr; Oorspr. uitg.: 1818
Opmerking: Vervolg op: Jan en zijn zusje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203493
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Roosje vlijtig, of Tweede leeslesjes, met een prentje bij ieder lesje
Vorige scan Volgende scanScanned page
HANDLEIDING.
•waar ^ ti^aarom^ waarheen cd dergel^ke , die bö de
eerstt lezing der lesjes door den Onderwijzer raoetca
gedaan worden , bestemd , om aan dezelve het voorko-
ken van eene zamenspraak te geven , en de denkbeelden
der kinderen te ontwikkelen, dat is, hen op teUiiUn
t«t denken, Gelyk men door de wr^ving van twee
stokken hout op elkander, de inwendige warmte-
deeltjes opwekt en ontvookeo doet, alzoo wekt men
door vragen , zamenspraktn wijfekn en gedurige htr-
halingen van de lessen, de vonken van leven en na-
denken op, waarmede de ziel des kinds als door-
weven is, en trekt die naar buiten. De Moeder
praat met haar kindje van zijn geboorte af, over
beuzelingen , ja ! maar over heilzame beuzelingen ,
die de kleinen ongemerkt aan het toeluisteren, na-
denken en spreken brengen , en hen met velerlei din-
gen gemeenzaam maken. Vervolgens voegt zg er nu
en dan eens een woordje bij, dat leerzaam is, aU
het toevallig zoo te pas komt; geheel ongezocht,
ais toepassing op het een of ander voorval. Onder-
wqzers der jeugd! volgt de Moeder na , spreekt
een woordje op zijn pas: want — juUt hierin ligt het
groott geheim van opvoeding en onderwijs^ dat men de
dtngen Hf eet te pas te hrengen als het t^d is» Dit
zijn waarlfik, gelijk de wijste der koningen zeide:
n gouden appelen in zilveren schalen,''*