Boekgegevens
Titel: Roosje vlijtig, of Tweede leeslesjes, met een prentje bij ieder lesje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: R.J. Schierbeek, 1834
8e dr; Oorspr. uitg.: 1818
Opmerking: Vervolg op: Jan en zijn zusje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203493
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Roosje vlijtig, of Tweede leeslesjes, met een prentje bij ieder lesje
Vorige scan Volgende scanScanned page
HANDLEIDING.

W
at in de handltiding achter rotjo Jan tn zijn
Zusje gezegd werd, ziet grootendeel» ook op dit
boekje; en derhalve verzoek ik, dat men hetzelve
vóór bet lezen eo gebruiken van dit stukje, aan-
dachtig herleze.
De volgende aaomerkingen over het zoogenaamde
kunstmatig lezen hebben betrekking tot alle de, door
mÖ uitgegevene schoolboekjes. Dat men met het
kunstmatig lizen eenen aanvang kan eo moet maken
van het oogenblik af, waarin het kind begint te
lezen, is iets , dat ieder Onderwijzer weet : want
kunstmatig lezen is niets anders dan natuurlijk lezen,
lezen overeenkomstig met het onderwerp, zonder
gemaaktheid. De r.atuur op kaar schoonste is hier
het model, de kunst behoort te zijn afdruk van de
schoofie natuur. Standen en bewegingen des.ligchaams,
handgebaar of gesticulatie/i, die men niet kan ver*
onderstellen uit het hoofd of het hart des kinds
zeiven of öit eene fatsoenl^ke opvoeding voort te
vloeden , en waarin het kind derhalve slechts werk-
tuigelijk deelt, zijn in heizelve onnatuurlijk en das
ook onkunstmatig. Om goed te lezen, behoort men,
in de eerste plaats, le verstaan, te gevoelen, wat
men leest; en dan wijders de stem te laten rijzen en
dalen , uit te zetten of in te houden , naar vereisch
van de heteekenis der woorden en der scheidteekens;
op de woorien , die met tene andere letter gezet
zyn . een* hijzonderen nadruk te leggen , en tls er
ecne Moeder. Vader of zoo iemand spreekt , de
Item eeo weinig te veraodereo : zijnde de via^eo,