Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIERDE HOOFDSTUK.
DE PHYSISCHE WERKTÜIGEN IN DE VOLKSSCHOOL.
Het schijnt eene tegenstrijdigheid in zich te bevatten, in-
dien wij datgene, wat men gewoonhjk natuurkundige werk-
tuigen noemt, als ongeschikt voor de volksschool erkenden,
doch tevens vorderden, dat in deze natuurkundige proeven
zouden gedaan worden. Wanneer wij ons echter met het
gebruik van zamengestelde toestellen ook al niet vereenigen
konden, en ze voor den elementairen trap niet alleen als ont-
beerlijk, maar zelfs als schadelijk moesten verwerpen, zoo
volgt daaruit nog niet, dat de volksschool volstrekt geene
toestellen bij het natuurkundig onderwijs zoude mogen gebrui-
ken. Er kan geen spraak zijn vali die prachtige en kostbare
werktuigen, die het hoofdsieraad van de physische kabinetten
iiitmakon, van de electriseermachine, het inductie-werktuig,
de magneto - electrische machine, de luchtpomp en alle daarbij
behooKnde toestellen. Maar evenmin kan er sprake van
zijn, dat men proeven zoude doen zonder eenige toestellen.
Waar proeven moeten genomen worden, daar zijn ook werk-
tuigen noodig.
Even als de hoofJproeven zelve, zoo moeten ook de daar-
toe noodige inrigtingen zeer eenvoudig zijn, en door ieder