Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 83 ^
centreerd, en zich daardoor werkzamer moet betoonen; of
dat ik aanneem, dat de alles doordringende aether door den
druk in eene langzame trilling gebragt wordt, die bij ons
het gevoel van warmte teweegbrengt. En wat eindelijk
nog tegen de vermelding van hypothesen in de volksschool
pleit, de ondervinding leert, dat hare leerlingen voor het
geheel doorvoeren eener onderstelling, d. i. voor de volledige
afleiding der hoofdverschijnselen en wetten uit de eigenaardige
gesteldheid eener natuurkracht, in geen opzigt rijp zijn; enkele
aanwijzingen daaromtrent hebben slechts laatdunkendheid en
verblinding door halfweten ten gevolge. Bepalen wij er
ons dus toe, op den eersten trap de natuurkracht, waarvan
de verschijnselen de uitwerkselen zijn, alleen bij naam te noe-
men. Van den aard der proeven zal het afhangen, wanneer
dit geschieden kan; want in vele gevallen zal de aanwijzing
van de werkende kracht veel gemakkelijker zijn dan de aan-
duiding der wijze, waarop zij werkt. Men neme dus de
proef, men vergelijke die met reeds door den leerling gedane
waarnemingen, om de wet op te sporen, en naar gelang eene
der waarnemingen, of de proef, het meeste daartoe aanlei-
ding geeft, keere men tot de natuurkracht terug.