Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE HOOFDSTUK.
DE BEHANDELING VAN DE LEERSTOF BIJ
HET ONDERWIJS.
Wij vermecnen, in verband met onze algemeene beginse-
len , aangewezen te hebben, binnen welke grenzen de leerstof
van het eerste natuurkundig onderwijs gelegen is. Hieraan
moet zich nu de vraag sluiten, volgens welke methode deze
leerstof moet behandeld worden. "Wel meent Oken(1): „Vol-
gens welke methode onderwezen wordt, is volkomen onver-
schillig. De beste methode is de ondervinding en het hoofd
van den ondenvijzer, die daarom door voorgeschrevene me-
thoden en leerboeken belemmerd wordt, even als iemand die
loopt, door vreemde laarzen." En wie zoude zich niet met
hem er in verheugen, dat de tijd voorbij is, waarin men
alle heil verwachtte van het tot in de kleinste bijzonderheden
navolgen van eene methode? Doch eenige grondstellingen
zijn algemeen aangenomen cn erkend geworden, waaraan een
onderwijzer zich nimmer ongestraft zal kunnen onttrekken.
En deze didaktische grondstellingen treden in ieder vak van
onderwijs in een nieuw gewaad te voorschijn; zij geven eenen
(1) In een opstel: )» Fnr die Aufnahme der Naturwissenschaften in den
allg. Unterricht." (IHs, 1829, 12 Heft.)