Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 68 — .
geraken. De geest is door de massa van de stof neerge-
drukt, even als de vonk in de asch verdooft, wanneer zij
niet door een levengevenden adem tot eene vlam wordt aan-
geblazen, maar door de menigte van de daarover verspreide
brandstof verstikt wordt."
Overzigt van de leerstof.
I. EVENWIGT EN BEWEGING.
1. Van vaste ligchamen. Het vallen en afglijden van hel-
lende vlakken, als werking der zwaarte-
kracht; het dieplood, de hefboom, de ka-
trol , de balans en de verschijnselen, die tot
de balans kunnen teruggebragt worden.
2. Van vloeibare ligchamen. Het afstroomen van het wa-
ter en de horizontale stand van zijne op-
pervlakte als werkingen der zwaartekracht,
de hydrostatische fontein, verscliijnselen
der adhaesie, en het drijven der ligchamen.
3. Van luchtvormige ligchamen. Het zuigen en ademen,
eenvoudige proeven voor de drukking der
lucht, de pomp, de barometer, de brand-
spuit, en de duikerklok.
II. HET GELUID. Aanwijzigingen aangaande de wijze waarop
het ontstaat, zijne voortplanting door de
lucht, en de echo.
Hl. HET LICHT. De regtlijnige voortplanting van het licht
en van de schaduw; de eenvoudigste toe-
passingen van den spiegel, en de scheme-
ring ; aanduidingen omtrent de breking van
het licht, de werking der brillen, vermel-
ding van den verrekijker, en de lichtbeel-
den ; de zamenstelling van het zonnelicht
uit zeven kleuren, en het ontstaan van den
regenboog.
IV. DE WARMTE, De uitzetting van alle ligchamen door
warmte, de thermometer, de luchtballon;
het ontstaan der winden; het smelten en