Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 58 — .
groot wordt, evenals het schrift achter een leesglas. Tot
het bespreken van de optica en de lichtbeelden (photographiën),
benevens de daarbij gebruikte camera obscura, zouden vragen
van weetgierige kinderen ligt aanleiding kunnen geven. Hier-
mede schijnt echter het maximum aangewezen te zijn, waar-
boven geene volksschool zich zonder nadeel kan verheffen,
ja dat de meeste zelfs niet mogen bereiken. De zon-mikros-
koop en de gaz-mikroskoop, de camera lucida van Wollas-
ton, de spiegel - teleskopen en de beschrijving van het men-
schelijke oog, welke laatste tot de natuurlijke historie be-
hoort, vallen dus van zelf weg.
Uit de theorie der kleuren behoort slechts zooveel tot de
algemeene kennis, als noodig is tot eene populaire verklaring
van den regenboog. Daartoe behoort dus stellig de grond-
waarheid, dat het witte zonnelicht uit de kleuren van den
regenboog is zamengesteld, en door breking daarin kan ont-
leed worden. Bovendien kan het nuttig zijn, de zamenstel-
ling van de kleuren uit drie grondkleuren te vermelden, ter-
wijl de zamenstelling der achromatische lenzen en verrekij-
kers, de complementaire kleuren en alle siAjectieve kleurver-
schijnselen, die meestal berusten op eene overgroote prikke-
ling van het oog, zonder den minsten twyfel moeten over-
geslagen worden.
ACHTSTE AFbEELING.
Het magnetisme.
De verschijnselen van het magnetisme zijn boven alle an-
dere geschikt, om den tweeden cursus der natuurkunde, in-
dien deze volgens eene goede methode bewerkt wordt,
te openen, niet alleen, omdat veel kinderen met allerlei
speelgoed weten om te gaan, dat op de aantrekkingskracht
van den magneet gegrond is, maar voornamelijk om eene
andere reden. Alle natuurkundige verschijnselen laten zich
namelijk in drie groepen verdeelen. De eene bevat de ver-
schynselen der aantrekking, en brengt datgene, wat uit de
leer van evenwigt en beweging nog tot de natuurkunde be-