Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 57 — .
Dergelijke wiskundige beschouwingen vordert eene naauw-
keuriger beschouwing der Katoptrica en Dioptrica; de volks-
school kan ten hoogste de hiertoe behoorende verschijnselen
bespreken, zonder andere bewijsgronden aan te voeren, dan
proeven om ze aanschouwelijk te maken. De waarneming
leert, dat het beeld in eenen vlakken spiegel even groot is
als het voorwerp; dat holle metalen spiegels de stralen van
het licht eener kaars of van eene lamp bijzonder sterk terug-
kaatsen ; en de glazen bollen in onze tuinen geven verkleinde
beelden van verwijderde voorwerpen. De meeste toepassin-
gen zelfs van den vlakken spiegel, zooals de heliostaat, de
heliotroop, de spiegelsextant, zijn toestellen voor vakgeleer-
den, en de constructie der beelden, door holle en bolle spie-
gels voortgebragt naar gelang van den afstand van het voor-
werp, kan voor den wiskundige eene aangename bezigheid
blijven; hetzelfde geldt van de verschillende beelden, door
de lensglazen voortgebragt. Van de lagere school kan uit
de dioptrica hoogstens gevorderd worden: 1) eene aanschou-
wing van do breking der lichtstralen in het algemeen. Dit laat
zich gemakkelijk Verkrijgen, door de bekende proeven met
dun schuins gehouden stok, die in het water gebroken, en
het geldstukje, dat in het water opgeligt schijnt. 2) Eene
voorstelling van de werking .der brilleglazen, dus de beant-
woording van de vraag: wat voor beelden geven bolle of
holle glazen, de eerste van nabij zijnde, de andere van ver-
wijderde voorwerpen.^ Welke diensten bewijzen daarom hol-
geslepene brilleglazen aan den bijziende, en bolgeslepene aan
den ver ziende? 3) Daar nog tegenwoordig, bijzonder op
kleinere jilaatsen, brandglazen niet zelden als loesglazen ge-
bruikt worden, zoo zoude men ligt kunnen aantoonen, wat
voor oen beeld bolgeslepene glazen van nabijzijnde voorwer-
pen geven. Voegt men hier nog bij, dat door eene bolle
lens een wel is waar klein, maar toch duidelijk beeld van
een verwijderd voorwerp ontstaat, dan heeft men de bouw-
stoffen, waarmede men zich des noods aan de beschrijving
van den astronomischen kijker zoude kunnen wagen, daar
zijn bolgeslcpen voorwerp - glas immers een klein, omgekeerd
beeld geeft, dat door een bol oog-glas beschouwd, ver-