Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 55 — .
werktuig, dat liet meest voorkomt, en voor menigeen onont-
beerlijk is; maar zijn oorspronkelijke vorm als luclitthermome-
ter, zijne verbeteringen door den geneesheer Sanctokius,
door de Academici van Florence, door Fahrenheit en Reau-
mur, te kennen, moet de taak van eenen hoogeren trap van
het onderwijs blijven. Over het algemeen is de geschiedenis
der natuurkunde, en ook die der scheikunde, een vormings-
middel van rijken inhoud en nuttige strekking bij hooger
onderwijs, en is het dus jammer, dat daarvan zoo zelden
partij wordt getrokken (1). Voorts behooren alle metaal-
thermometers, die nooit algemeen gebruikt zijn geworden,
alle pyrometers, van de oudste van Laplace en Lavoisier,
tot de nieuwste van Miller, wier toepassing zich tot enkele
technische doeleinden bepaalt, en evenzoo de geleerde onder-
zoekingen van Ingenhousz en Rümford over de verschillende
geschiktheid tot geleiding der warmte bij de ligchamen, de
leer van de gebondene en vrijgewordene, van de specifieke
warmte, althans zoo als zij gewoonlijk in meer geleerden
vorm worden voorgesteld; eindelijk de differentiaal - thermo-
meter, Walfekdin's maximum- en minimum - thermometer,
de thermometrograaf, de thermo - electrische kolom en de
fijne onderzoekingen van Melloni —: deze alle behooren, zoo
al niet tot de geleerde onderzoekingen, althans zeker tot het
hoogere natuurkundig onderwijs.
zevende afdeeling.
Het licht.
Bij de leer van het licht pleegt men zes punten op den
voorgrond te plaatsen: 1) de regtlijnige voortplanting, 2) de
terugkaatsing, 3) de breking van het licht en de daarop
(1) Uitmuntende hulpmidilelen daartoc zijn : Seiffer, Geschichtliche Dar-
stellung des Galvauismus, Stuttgart ^ 1848. — Kopp, Geschichte der Che-
mie, in 4 Bände, 1844. — ür. I.iridier, die Dauipfmachine, fasilich be-
sohl ieben und erklärt, Leipzig, 1836. — Dr. Biknbai'M , Populäre Natur-
kunde, Leipzig, 1848.