Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 31 --
3'. Afdeeling: de beweging eu het evenwigt van drupvor-
mig - vloeibare ligchamen.
4'. Afdeeling: de beweging en het evenwigt van veerkrach-
tig - vloeibare ligchamen.
5'. Afdeeling: het geluid.
6°. Afdeeling: de warmte.
7". Afdeeling: het licht.
8". Afdeeling: het magnetisme.
9'. Afdeeling: de electriciteit.
De inleiding.
Verheugd, dat hem een nieuw veld van kennis geopend
wordt, wil de leerling naar buiten in de natuur, en haar
met frisschen lust beschouwen; wil bespieden hoe hare krach-
ten werken, en volgen werwaarts hare verschijnselen hem lei-
den. Daar treedt den verrasten, die het groen van het lo-
ven dacht te begroeten, eene duistere theorie te gemoet.
„ Wilt gij u in de natuur wagen, zonder nog eens te kun-
nen zeggen, wat men onder natuur verstaat?" Zoo hoor
dan eerst! „ Onder het woord natuur verstaan wij hier de
geheele ligchamelijke wereld, of het begrip van alle in de
wereld voorkomende ligchamen, en de in deze huisvestende
krachten (1)." Wat zoude men van eenen onderwijzer zeg-
gen, die, kinderen willende leeren lezen, zijne lessen aan de
kinderen aldus begon: „ Alle lezen bestaat daarin, dat de
geluidteekens in geluiden worden overgebragt. Alle geluiden
echter worden verdeeld in twee afdeelingen, die men voka-
len en consonanten, of ook klinkers en medeklinkers noemt!"
Nu zal en moet de leerling weten, of liever kunnen nazeg-
gen, wat natuur is; maar natuurkunde? Opdat hij toch niet
wat anders zal doen, als hij natuurkunde moet beoefenen,
of op het gebied eener andere natuurwetenschap gerake,
wordt hem ten tv/eede voorgezegd: „ Tracht gij aan een lig-
chaam die kenmerken op te sporen, waardoor het van an-
(1) Melos, Naturlehre für Bürger- und Volksschulen. Sechste Auflage.
Leipzig 1843, p. 1.