Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE HOOFDSTUK.
DE KEÜS VAN NATDÜRKDNDIGE LEERSTOF
VOOR DE VOLKSSCHOOL.
Hoe doelmatig Fischer's Volksnatuurkundo menigeen ook
mogt toeschijnen, hoe gunstig dit werk ook ontvangen werd,
zoo wordt toch juist door hetzelve duidelijk de noodzakelijk-
heid van eene beperking van de leerstof aangewezen, daar
deze in de laatste uitgaven wordt aangetroffen in eene uit-
voerigheid, met welke zij nergens en nimmer in eene volks-
school kan behandeld worden. Uit het doel van het lager
onderwijs, in zooverre het die opleiding tracht te geven,
welke ieder mensch als zoodanig, zonder acht te geven op
zijn beroep of ambacht, noodig heeft, kunnen, dunkt ons,
wat de beperking van de natuurkundige leerstof aangaat, de
volgende beginselen op goeden grond afgeleid worden.
I. Verwijdering van alle wiskundig lijwerh.
Een der uitnemendste wiskundigen van dezen tijd zegt zelf(l):
„ Er is weinig kans, dat de lagere wiskunde met haren uit-
(1) G. SsKlL, Einleitung in die Differential und Integralrechnung. Er«ter
Theil, Leipzig 1847. Vurrede, p. 7.