Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 20 --
aan alleen de voortreffelijke houtsneê-gravuren, uit de wer-
ken van MilLLEK ontleend, de voorkeur boven alle andere
populaire leerboeken over natuurkunde doen geven; men
maakt de werktuigen aanschouwelijk door teekeningen op het
bord, laat ook soms de leerlingen deze nateekenen, en de
teekeningen te huis in het net overmaken.
Uit een onderwijskundig oogpunt ontwaart men dus uiter-
sten , niet alleen in het al of niet opnemen der natuurkunde on-
der de leervakken, maar vooral in de begrenzing van de
leerstof, die in de eene school tot een naauwelijks noemens-
waardig minimum herleid wordt, in de andere daarentegen
eene uitgebreidheid verkrijgt, die eenen veeljarigen cursus
vereischt, en dus voor lederen leerling in het bijzonder
slechts stukwerk oplevert. Laten wij daarom eerst beproe-
ven , de grenzen van de leerstof voor de volksschool te bepa-
len, terwijl wij aan den eenen kant, in overeenstemming met
haren aard en hare bedoeling, algemeene gezigtspunten als
regel voor de te maken keus vaststellen; aan den anderen
kant de verschillende gedeelten der natuurkunde doorloopen,
om daaruit volgens deze algemeene gronddenkbeelden datgene
te verwijderen, wat niet tot do school behoort, en datgene
te behouden, wat voor haar geschikt Is.