Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 16 --
\Taag bevestigend beantwoordt, zoo wensehen wij de toepas-
sing dezer methode op elke reaal - wetenschap in het bijzonder
door u aangewezen te zien in eene naauwkeurige beschrijving
van de naar deze methode te volgen behandeling van de
leerstof. In geval echter uwe methode — zoo lezen wij ver-
der — nog niet op reaal-wetenschappen mögt toegepast zijn,
zoo verzoeken wij u, ons bepaald mede te deelen, volgens
welke methode gij gewoonlijk de godsdienstleer, aardrijks-
kunde , natuurlijke geschiedenis, natuurkunde, enz. voordraagt."
Zeller antwoordde op deze vragen: „Om den naam van
reaal-wetenschappen te behouden, — zoo wordt het gebied der
methode daardoor nog niet begrensd, hoewel ik moet doen
opmerken, dat, behalve de aardrijkskunde, nog geene der zoo-
genaamde reaal-wetenschappen noch door mij, noch door an-
dere onderwijzers bewerkt is." Daarna voegt hij er bij, dat
de onderwijzer, die zelf zoo lang en zoo ver aan de hand
der methode vooruit is gegaan, noodzakelijk voor zich zelf
daardoor winnen zal, orde, veelzijdigheid, een onafgebroken
gang zal verlangen en zoeken, het onderwijs aanschouwelijk
zal maken, en den in allen gevalle slechts als voorloopig
voorgeschreven leidraad met meer vrucht behandelen zal,
dan een ander onderwijzer. Ook in het instituut te Yverdun
werd in meer dan ëén vak, bijv. in de geschiedenis, een
nog niet methodisch onderwijs gegeven, en daarvan was ten
minste geene psychologisch nadeelige uitwerking bespeurd (1).
Het was voor von Türk bewaard, de natuurkunde vol-
gens de beginselen van Pestalozzi te behandelen. Eeeds in
zijn eerste werk, in de „ Abendstunde eines Einsiedlers,"
had Pestalozzi gezegd: „De kring der kennis, waardoor
de mensch in zijnen stand gezegend wordt, en deze kring
begint digt rondom hem, om zijn wezen, om zijne naaste
betrekkingen, breidt zich van daar uit, en moet bij elke uit-
breiding zich naar dit middenpunt van alle zegenende kracht
der waarheid rigten. Zuivere waarheidszin vormt zich in
enge kringen, en reine menschenwijsheid berust op den vas-
(1) Yergelijk C. A. Zeller, das Ziel der Elementarschule, durch über-
zeugende und erhebende Thatsachcn beleuchtet. Königsberg 1809.