Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 14 --
pj'ogramma uit dien tijd (1). „ In populaire kundigheden
zoo lezen wij daar, „ geven wij geen bepaalde lessen. Maar
sedert Januarij 1811 hebben -vvij Gütma'Mic, der Sächsische
Kinderfreund, als leesboek ingevoerd, waarvan wij tien exem-
plaren voor de school hebben aangeschaft. Driemaal 's weeks
werd een uur in dit boek gelezen, en de onderwijzer ver-
bond met deze oefeningen korte verklaringen en zamenspraken.
De kinderen verslonden als 't ware dit boek, en zoodra het
uur sloeg, gedurende hetwelk in Gutmann gelezen zou wor-
den , werden alle aangezigten vrolijk. Het schijnt mij, bij
den tegenwoordigen, onvolkomen toestand onzer landscholen,
dan ook nog onnoodig te zijn, aan de natuurkunde, natuur-
lijke geschiedenis, enz. eenige bijzondere lessen te wijden. De
onderwijzer kan bij het lezen van Gütmann, of bij eene doel-
matig gerangschikte reeks van voorheelden om na te schrijven
met de kinderen eenen volledigen cursus van populaire kun-
digheden doorloopen, zonder te veel tijd te verliezen." Zoo
handelde men in scholen, waarin zoo groote verbeteringen
tot stand gebragt waren, dat men zich gedrongen gevoelde,
ze door een gedenkschrift bekend te maken. Het populaire,
het voor iedereen nuttige moet gelezen, of ten minste kun-
nen gelezen worden; zoo klonk het ook nog in het volgende
tiental jaren bij herhaling, als men een goed leesboek zocht.
Slechts zelden erkende men, dat er in den hemel en op aar-
de zaken zijn, waarbij het op het lezen niet aankomt, en dat
aUes, wat men natuurkunde noemt, juist zoodanige zaken
zijn. "Wel kunnen de gezigten der kinderen vrolijker gewor-
den zijn, als zij zich voor weinige uren van hun gewoon leer-
boek en de daarin voorkomende „ verhalen van ongehoorza-
me kinderen" verlost zagen, en toch ook eens wat van Gods
heerlijke schepping zouden vernemen, al was het dan ook
maar al lezende; maar wat zouden zij liever en opgeruimder
gelezen hebben, indien hun het aanlokkelijke tooneel des le-
vens had opengestaan, zooals het in sommige leerboeken aan
onze jeugd vreugde en genoegen verschaft!
(1) Bericht über die begonnene Verbessenmj; des Volksschulwesens in
der Frankfurter Diocese, ein Programm, herausgegeben Ton K. H, Nku-
HaHN, Schulinspektor, Potsdam 1812, p. 19.