Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 11 --
scholen voortaan slechts ondoordachte handelwijzen en ach-
teruitgang.
Het door Based.ow voor hooger gaande scholen geopperde
denkbeeld van eene algemeene natuurkunde wordt daarna
op eene encyclopaedische wijze uitgevoerd, doch met populaire
bedoelingen. Junkee (1) en Hoffmann (2) zijn de meest be-
kende vertegenwoordigers van deze encyclopaedische behan-
deling. „ Alle leerstoffen, die in de scholen konden voor-
komen ," zegt Junker , „ zouden dan hier te vinden zijn, en
te zamen genomen eene soort van populaire encyclopaedic uit-
maken, welke men bij alle onderwijs tot grondslag zoude
kunnen aannemen." Aldus uitgedrukt, schijnt het gronddenk-
beeld der encyclopaedisten niet alleen vrij van alleu blaam,
maar zelfs prijzenswaardig. Evenwel is het ten uitvoer bren-
gen van dit denkbeeld niets dan een onafgebroken keten vau
misgrepen. Het is Basedow's denkbeeld van eene weten-
schappelijke natuurkunde, dat populair moet gemaakt wor-
den, Vandaar de door Basedow aangewezene rangschikking
der natuurkundige wetenschappen. De natuurkunde is de eer-
ste, daarop volgt de natuurlijke geschiedenis, eene volgorde,
die voor elementair onderwijs geheel verkeerd is (3). Daar-
enboven is de behandeling der physica zuiver systematisch.
Vooraan staat de bepaling van het algemeene, daarop volgt
de indeeling, en langzamerhand geraakt men tot het concrete.
Hoffmann begint bijv., na de gewone inleidingen, met de
bepaling van het begrip eigenschap: „ Eigenschappen zijn
datgene, wat een voorwerp geschikt maakt, die verschijnse-
len te voorschijn te brengen, die het vertoont." De volg-
orde der hoofdstukken is in den regel dezelfde als die,
(1) JutiKEn, Handbuch der gemeinniitiigsten Kenntnisse für Volksschu-
len, beim Unterrichte als JMaterealien und bei Schreibeübungen als Vor-
schriften lu gebrauchen. 3 Thcile. J7ulle. Ausgabe I. 1787. 5. 1801.
(S) J. G. llOFFMAritI, Unterricht von natürlichen Dingen, oder Unter-
weisung in gemeinnützigen Kenntnissen der Naturkunde, zum ersten Unter-
richt der Jugend, 22=. Auflage von Nicolai, //alle 1828.
(3) Vergelijk hieromtrent Dr. Crüsek, die Methodik der Naturlehre, in
fünf motivirten Thesen dargestellt; im Schulblatt für die Provinz Branden-
burg. Jihrgang 1852, p. 606.