Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
geruimd. Men hoore den beroemden paedagoog zeiven!
„ Het is over het algemeen raadaaam," zegt hij in zijn Me-
thodenhuch (1), „dat men het onderwijs met handelen ver-
bindt. Zoodanig handelen geeft een kind des te meer genoe-
gen, wanneer het zelf daaraan deel kan nemen. Ik zoude
wenschen, in alle schoolvertrekken deze les op het bord te
mogen schrijven: weinig spreken, maar veel doen! Maar zon-
der eene verzameling voor de school van eenige natuurvoort-
brengselen , maten, modellen, werktuigen en machines, is on-
derwijs door veelvuldig handelen niet wel mogelijk." In zijn
„ uitvoerig voorstel tot het aanleggen van eene verzameling
voor de school" (2) vinden wij eene opsomming van alle toe-
stellen , welke het voor eene hoog geplaatste school, zooals
het Philantropinum toch was, tot roem en sieraad zoude ver-
strekken te bezitten; wij missen geen enkel werktuig van
eenig belang, dat voor het toenmalig standpunt der wetenschap
wenschelijk kon zijn; integendeel wordt gewag gemaakt van
vele overtollige zaken, zoo als een braadspit, eéne kleine
machine om optische glazen te slijpen, en dergelijke. Tot de
curiositeiten behoort „ eene luchtledige klok, waarin men met
een brandglas buskruid kokend en gloeijend maken kan, zon-
der dat het in brand geraakt." Het ontbreekt ons aan be-
paalde aanwijzingen, welke de denkbeelden van Basedoav
waren ten aanzien van het verband tusschen de proefnemin-
gen en het gebruik zijner afbeeldingen, en hoe, volgens zijn
plan, het geheele natuurkundig onderwijs moest geregeld wor-
den. In plaats hiervan, vinden wij eene vlugtig daarheen
geworpene uitdrukking over de vereeniging van alle natuur-
wetenschappen tot een voor het onderwijs geschikt geheel,
dat natuurkunde genoemd wordt. Hoewel in zijne gezegden
gcene aanduiding te vinden is, hoe de natuurkundige weten-
schappen in de school te Dessau behandeld werden, mogen
(1) J. B. Easehow, Methodenbucli für V'aler und Mütter der Familien
und Volker, 2cr Theil, p. 47. Altona 1770.
(2) Basedow, TorscHrift und Nachricht Ton beTorstehender Verbesserung
des Schulwesens durch das Elcmentarwerk, durch Schulkabinette, Edaca-
tionshandlung und ein elementarisclies Institut, Altona und Breiticn, p. 58.