Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
ren" mededeelt, en eerst daarna de dieren volgens klassen
rangschikt (1); bij de planten tracht hij door middel van af-
beeldingen het kind eerst de botanische kunstwoordenleer te
doen begrijpen, en besluit met de beschouwing der mineralen.
Hoe heeft Basedow het nu met de natuurkunde aangelegd?
In zijn Elementarwerk vinden wij op verschillende platen
aßieeldingen van natuurkundige toestellen, welke de kinderen ver-
toond moeten worden; op pl. 88 de voorstelling van het hel-
lend vlak, de wig en de schroef; op pl. 26 de weegschaal,
den unster, een' door twee mannen gedragen last, den hef-
boom, de windas, de katrol en den takel, barometer, ther-
mometer, manometer, pomp, Heronsflesch, windbuks, brand-
spuit en de Maagdenburger halve bollen. Eene latere plaat (90)
geeft ons nog afbeeldingen van de magneetnaald, spreekbuis
en optische werktuigen. In den tekst, waarin deze instrumen-
ten (2) in de vermelde volgorde besproken worden, heeft
deze afdeeling der natuurkunde tot opschrift: „ Over eenige
merkwaardige werktuigen;" elk van deze toestellen wordt af-
zonderlijk beschouwd, en ieders gebruik verklaard; geïsoleerd
staan zij naast elkander, en nergens wordt een band gevon-
den, die ze aan elkander hechtte, nergens eene aanwijzing,
die tot kennis van algemeene wetten kon leiden. Basedow
geeft eenen zuiver aanschouwelijken cursus, die wel de zin-
nen bezig houdt, en door zijne afwisseling den kinderen ge-
noegen verschaft, doch niet vruchtbaar genoeg is, daar hij
niet genoegzaam tot denken aanspoort, en in eene menigte
kleinigheden treedt, zonder dat er eene enkele op den voor-
grond is geplaatst als eigenaardig beeld van eene groep, of
kan opgevat worden, als onderling verwante verschijnselen bij-
zonder vertegenwoordigende.
Het zoude echter overijld zijn, zoo men uit het medege-
deelde tot het besluit wilde komen, dat Basedow zich zoude
tevreden gesteld hebben met het vertoonen van afbeeldingen
van physische werktuigen, en aan de proefneming de plaats
zoude betwist hebben, die in den Emile daarvoor wordt in-
(1) E\sei)0\v, Elemcntarwerk, Band III, p. 310.
(2) Aangeli. werk, p. 401.