Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iö9
hocveelheilon metaal, of bij den schoorsteen plaatst, wiens
roet en rook zeer goede geleiders zijn.
Daar de bliksem de geleiders volgt, kwam Feankliji op
de gedachte, aan den ergens inslaanden bliksem den weg,
dien hij nemen moest, door eene goede geleiding aan te wij-
zen , en vond den bliksemafleider nit. Men neemt daartoe zes
of zeven ellen lange ijzeren stangen, die op het hoogste ge-
deelte van een gebouw geplaatst worden, en geleidt van deze
eenen ijzeren reep eerst buiten langs de muren van het ge-
bouw , en dan op eenigen afstand daarvan in den vochtigen
grond. Slaat nu de bliksem werkelijk in, dan volgt de elec-
triciteit den metalen geleider, zonder het gebouw te beschadigen.
In de voorgaande bladzijden is, dunkt ons, voldoende aan-
getoond , hoe de natuurkunde in de volksschool kan cn moet
behandeld worden. Tevens blijkt daaruit, dat tot het doen
der proeven bijna geene andere toestellen noodig zijn, dan
die, welke iedereen, zoowel op het land als in de stad, öf
zelf bezit, öf bij zijn buurman voor eenige oogenblikken kan
ter leen krijgen. Onder deze behooren bijv. eene eenvoudige
balans met schalen en gewigten, een spiegeltje, eenige hol -
en bolgeslepene brilleglazen, eene katrol, en dergelijke. Over
thermometer, barometer en magneetnaald is boven, bL 86,
reeds gesproken. De eenige voorwerpen, die men zich zou-
de behooren aan te schaffen, zijn eenige reageerbuisjes, een
glazen trechter, eenige lange glazen buizen, benevens eene
eenvoudige aeolipile om ze te kunnen buigen of spits uit-
trekken.; voorts voor de electrische en galvanische proeven
eene plaat gevulcaniseerde elastieke gom, een poreuse beker
en een zinkcilinder, benevens wat rood koperdraad. Ceügee
geeft in het oorspronkelijke eene dergelijke opgave, waarvan
hij de onkosten op ƒ2,50 schat. Wij durven de verzekering
geven, dat men zeker, om alle proeven voldoende te kunnen
aantoonen, geene uitgave zal behoeven te doen, die deze
veel overtreft.