Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 155 — .
zwavelzuur bestaat. De galvanische electriciteit nu heeft do
eigenschap, zamengestelde stoffen, waardoor zij gaat, in hare
bestanddeelen te ontleden. Zoo wordt hier het kopervitriool
in koper en zwavelzuur ontleed; het koper zet zich af aan
den spijker en bedekt hem. Deze aanslag wordt des te dik-
ker en steviger, naarmate men het element langer laat wer-
ken. Wilde men langs galvanischen weg vergulden of ver-
zilveren, dan zoude men goud of zilver in zuren moeten op-
lossen , en dan op eene dergelijke wijze te werk gaan, als
bij het verkoperen van den spijker.
b. Nadat men den spijker uit hot glas met kopervitriool
genomen heeft, buige men het uiteinde van den van het
zink komenden draad tot een kleinen ring, zoo groot, dat
een 25-centsstuk horizontaal daarop leggen kan, legt de munt
dan op den ring, en dompelt die gezamentlijk in het koper-
vitriool, terwijl men den anderen van het element komenden
draad eveneens in hot vocht dompelt, zonder echter het geld-
stuk, of den eersten draad, aan te raken. Aldus laat men
den toestel eenigen tijd staan; op het 25-centsstuk zal zich
koper afzetten, en dit afzetsel late men zoo dils worden, tot
men vermoedt, dat het eene goed zamenhangende massa vormt.
Is dit het geval, wat gewoonlijk reeds na weinige dagen ge-
schied zal zijn, dan neemt men de munt er uit, ligt het ko-
peren afzetsel voorzigtig met een mes er af, en men zal be-
vinden, dat het een zeer naauwkeurigen afdruk van de munt
vertoont. Deze afdruk is echter omgekeerd; hij stolt uitgehold
voor, wat op de munt verheven (en relief) is. Legt men dezen
afdruk op don geleidingsdraad, in plaats van do munt, en
laat men daartegen door de galvanische electriciteit het koper
zich afzetten, dan zoude men een' naauwkeurigen, op de
munt volmaakt gelijkenden afdruk verkrijgen. Aldus noemt de
galvanische electriciteit de plaats in van een beeldend kunste-
naar, en vormt zelve, bijna zonder hulp van menschenhandm.
Peoef 69. (De wrijvings - electriciteit en het onweder.)
a. Men schaft zich eene ongeveer 7 palm lange glazen
huis aan, zoo dik als een lampenglas, sluit ze aan hot eene
uiteinde met eene kurk, doorboort deze, en bevestigt daaraan,