Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 137 — .
niet weder in den waterbak loope, is onder aan de pompbuis
eene klep gemaakt, die eveneens alleen naar boven opengaat.
Beschouwt men nu de werking der pomp nog eens in haar
geheel, dan ziet men, dat bij den eersten slag, of bij het
eerste opligten van den zuiger, eene ledige ruimte onder den
zuiger wordt gemaakt; de lucht drukt dus alleen van boven
op den zuiger en sluit de klep; tevens echter drukt de bui-
tenlucht op het water onder aan de pompbuis; het stijgt in
de hoogte en opent de onderste klep. Bij den tweeden slag,
bij het naar beneden bewegen van den zuiger, sluit het bin-
nengedrongene water door zijn gewigt de onderste klep, doch
opent, terwyl de zuiger door het water naar beneden gaat,
de zuigerklep, en komt dus boven den zuiger. Bij den der-
den slag, eindelijk, wordt het met den zuiger, wiens klep nu
door de drukking der lucht en het gewigt van het water ge-
sloten is, zoo ver in de hoogte gebragt, dat het uitstroomen kan.
Proef 55. (De brandspuit.) Men zal ligt in de gelegen-
heid zijn eene brandspuit te zien, en hare deelen, in zoover
zij zigtbaar zijn, aan de kinderen te toonen. Voor een hel-
der inzigt in de zamenstelling is niets beter geschikt dan een
modél, dat van glas gemaakt is, en het oog toelaat om al-
les, wat binnen in eene in werking zijnde brandspuit geschiedt,
na te gaan. De vervaardiging van zulk een modél gaat ech-
ter gepaard met vrij groote technische zwarigheden; en men
zal zich dus wel, in plaats daarvan, met eene teekening moe-
ten behelpen.
Onze brandspuiten bestaan vooreérst uit eene waterdigte,
vierhoekige kast, die op vier raderen rust. Daarboven zien
wij een ijzeren hefboom met twee armen met handkrukken,
waardoor twee loodregte ijzeren stangen in beweging gebragt
worden. Elke van deze is van onder van een zuiger voor-
zien , die niet doorboord is, en naauwkeurig in een metalen
cilinder past, waarin hij zich op en neêr beweegt. De cilin-
ders, die in de met water gevulde kast staan, hebben in den
bodem Meppen, die alleen naar boven opengaan, zoodat, wan-
neer de zuiger opgetrokken wordt, het water door de klep
in den cilinder dringt, doch zich een anderen uitweg zoeken