Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HOOFDSTUK.
DE NATUÜRKDNDE IN DE SCHOOL.
eene historische schets.
De geschiedenis van opvoeding en onderwijs gedurende de
laatste twee en eene halve eeuw vertoont het beeld van eenen
strijd tusschen eene rigting, die ook later datgene trachtte
vast te houden, wat onder den invloed van middeleeuwsche
gebruiken als alleenheerschend vormingsmiddel gegolden had,
en tusschen eene reeks van pogingen, die aan nieuwe midde-
len, aan nieuwe methoden van onderwijs, een regt toeken-
den, dat in de menschelijke natuur zelve en in de strekking
der moderne beschaving een vast steunpunt scheen te hebben.
Aan de eene zijde een verbalisme, dat zich bijna uitsluitend
liet gelegen liggen aan de zorg voor de latijnsche taal en het
redetwisten, ondersteund door de behoeften van de openbare
eeredienst, de oude diplomatie en den geest der middeleeuw-
sche wijsbegeerte; aan de andere zijde het realisme, dat een
overwegend gewigt hecht aan het aanleeren der moedertaal
en aan de dusgenaamde reaal - wetenschappen. In dezen strijd
wordt van de zijde der groote schrijvers, die voor het belang
der reaal - wetenschappen strijden, eenstemmig gewag gemaakt
van de natuurkundige wetenschappen. Hoe langer men smaak
en tijdverdrijf gevonden had in nuttelooze bespiegelingen
1