Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 121 — .
geluidstrilllngen, als zij tegen een digt vast ligchaam aanko-
men, grootendeels daardoor teruggekaatst. Is een muur, een
bosch, of een berg, zoo ver verwijderd, dat het geluid van
woorden, die naar dien kant heen gesproken zijn, eerst dan
teruggekaatst wordt, als het geluid van de uitgesprokene
woorden reeds weggestorven is, dan noemen wij het terug-
gekaatste geluid eene echo. Beroemde echo's zijn die op de
ronde Koningsplaats te Cassel, en die van de Loreleirots aan
den Hijn.
Pkoef 37. (Het lampenscherm en de schemering.) Men steke
eene lamp 'aan, doch zette den bol, of het scherm, er nog
niet op. Beschouwt men nu de ruimte om den voet van de
lamp, dan zal men die tamelijk donker vinden; daar komen
dus slechts weinige stralen van de vlam der lamp. Plaatst
men daarentegen het scherm op de lamp, dan vertoont zich
de ruimte om den voet veel meer verlicht. Klaarblijkelijk
komen dus thans daar lichtstralen, die vroeger een anderen
weg volgden. Deze verandering is door het lampenscherm
veroorzaakt; de stralen, die van de vlam naar alle kanten
uitgaan, komen tegen het scherm aan, en worden, even als
een elastieke bal, of het geluid, dat als echo terugkeert, er
door teruggekaatst, en wel niet naar de vlam terug, maar
naar beneden.
Aan lampen, die tegen den muur hangen, bevindt zich
achter de vlam gewoonlijk een metalen scherm, dat de sterkte
van het licht zeer vermeerdert, dewijl het de daarop vallende
stralen naar ons terugkaatst. Dit scherm wordt zeer blinkend
gehouden; want de ligchamen kaatsen des te meer licht te-
rug, naarmate hunne oppervlakte gladder is. •
De schemering. Eene dergelijke rol, als het lampenscherm,
vervult in het groot de lucht. Is namelijk de zon reeds on-
dergegaan, en kan zij ons hare lichtstralen niet meer langs
den regten weg toezenden, dan komen eenige daarvan toch
nog in de hoogere lagen van den westelijken hemel, en wor-
den door dezen naar ons teruggekaatst. Van daar het tus-
schen licht en donker, de schemering, na den ondergang van
dc zon. Des morgens daarentegen verlicht de zou, reeds eer