Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 107 — .
vensterglazen tot bloemen bevriest, dan ontstaan er ijsnaal-
den, die wij rijp noemen.
Regen, snemto en hagel. Regen ontstaat, wanneer do wa-
terblaasjes , waaruit de wolken bestaan, door eene koudere
luchtstrooming afgekoeld en tot druppels verdigt worden, die
door hunne zwaarte naar beneden vallen.
Sneeuw ontstaat door het bevriezen der waterblaasjes; de
regelmatige vorm der sneeuwvlokken in de gedaante van eene
zeshoekige ster. ,
Bevrozene regendruppels vormen hagel; hoe echter midden
in den zomer de koude ontstaat, waardoor zij tot bevriezen
gébragt worden, is tot nog toe niet ontraadseld (1).
Verdamping, wolkvorming, neerslag, vormen den grooten
omloop van het water op dc aarde.
Pkoef 24. (De zonnestralen als bron van warmte.) Men
stelle de hand zoodanig aan de zon bloot, dat de stralen er
zeer schuins op vallen, of er nagenoeg slechts langs glijden;
men gevoelt, dat de hand warmer wordt dan vroeger, voor-
dat zij aan de zonnestralen blootgesteld was, en daardoor
wordt de bekende waarheid bevestigd, dat door de zonne-
stralen warmte verwekt wordt. Nu echter draaije men de
hand zoodanig, dat de zonnestralen er loodregt op vallen;
men zal nu eene veel sterkere hitte gevoelen.
Analoge verschijnselen. De hitte van een schuins staand
staketsel, waarop de stralen bijna loodregt vallen; het smel-
ten van de sneeuw op daken, die naar de zon zijn toege-
keerd, terwijl zij in het open veld blijft liggen.
Wet. Hoe meer de op een ligchaam invallende zonnestralen
den loodregten stand naderen, des te sterker wordt het verwarmd.
De dagelijksche en jaarlijksche afwisseling van de warmte.
( Aanschouwelijke verklaring.)
1.) Het blad van een tafel stelle het vlak van den hori-
zon voor, voor de plaats waar men zich bevindt. Houdt
(1) Zie Iiieromtrent een belangrijk opstel van den Hoogleeraar P. IIar-
iing in hel Mbum der Natuur, Jaarg. 1853, M. 33—58.
Vert.