Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
vil
„ werpen, die gemakkelijk bij het onderwijs kunnen vertoond wor-
„ den, en waaruit vervolgens, doch nimmer uit vooraf verhaalde
„ daadzaken, de loet gevonden wordt."
„ De derde druk binnen twee jaren," zegt Diesterweg in
eene beoordeeling van het werk van Crügeb, in de Kheinisclic
Blätter fiir Erziehung und Unterricht, November und Decem-
ber 1853, „ toont, dat de bijval, waarmede het ontvangen werd,
„ algemeen was. De Tijdschriften van de meest tegenovergestelde
„ strekking hebben het alle aan hunne lezers aanbevolen. Het
„ hoek heeft eene zegepraal behaald, de zegepraal van die partij,
„ die overal en altijd op vrije ontwikkeling der menschelijke na-
„ tuur aandringt. Wtj hebben alle reden, om een boek, waar-
„ door een der onontbeerlijkste vakken van onderwijs, dat echter
„ tot nog toe verwaarloosd, en op eene onvoldoende wijze behan-
„ deld was, in de algemeene volksschool ingevoerd wordt, met
„ groote vreugde welkom te heeten, en onze innige overtuiging
„ uit te spreken, dat die onderwijzer, die zich niet met dit hoek
„ bezig houdt, en die school, die, door het niet te gebruiken, hare
„ eigene belangen uit het oog verliest, noodzakelijk moeten ten
„ achter blijven. Hier kan men het door een voorbeeld leeren,
„ dat den onderwijzer de middelen niet mogen ontbreken, om eich
„ van nieuwe hulpmiddelen voor het onderwijs te voorzien. Een
„ boek, zooals het voor ons liggende, is voor het leven en den
„ vooruitgang van den geest even noodzakelijk, als brood voor het
„ ligchamelijke leven. Men kan het niet missen. Is het er een-
„ maal, dan moet ook ieder het hebben.
jj......... Het boek brengt niet alleen een rustpunt aan in
„ de didaktische litteratuur; maar de vroeger volgens de voor-
„ docerende wijze geschrevene leerboeken zijn nu verouderd, on-
„ bruikbaar, ja zelfs onmogelijk geworden; de eenige goede me-
„ thode is met de daad aangetoond, niet alleen, wat de begrip-
„pen aangaat, maar in de uitvoering, hetgeen juist de hoofd-
,, zaak is. De strijd over de mogelijkheid en doelmatigheid van
„ natuurkundig onderwijs in de volksschool is er door ten einde
„ gebragt. Tegenspraak is niet langer mogelijk.
„ liet hoek heeft niet alleen voor de intellectuëele, maar ook
„ voor de praktische vorming, die de meerdere natuurkennis in
„ den tegenwoordigen tijd vordert, groote waarde; het is, èn voor