Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI --
dige leerlingen moet behandeld worden, homen mij voor de eenige
juiste te zijn. Hij heeft, naar mijn inzien, het natuurhundig
onderwijs zoozeer uit het ware standpunt beschouwd, dat het mij
wenschelijh voorTnoam, dat och zij, die in ons land zich met het
lager onderwijs bezig houden, met zijne beschouwingen en metho-
de werden behend gemaakt. De ingenomenheid van den Heer
B. ScHREUDEK, alhier, met het werk van Cküger, en de hoop,
die hij mij deed opvatten, dat eene vertaling hij de Nederland-
sche onderwijzers welkom zoude zijn, deden mij besluiten, deze
op mij te nemen.
De methode van Cküger laat zich in weinig woorden be-
schrijven. Eerst het verschij'nsel, door eene proef aanschouwelijk
gemaakt; vervolgens daarmede overeenkomende verschijnselen uit
heit dagelijksche leven, die iedereen bekend zijn; eindelijk de wet,
waarvan die verschijnselen de uitdrukking zijn. Het laat zich
gemakkelijk inzien, dat juist die methode de hij uitnemendheid
voor lager onderwijs geschikte zijn moet. In het S"!" Hoofdstuk
wordt zij van de algemeenste en eenvoudigste paedagogische be-
ginselen afgeleid; het toont, dat de Schrijver zijne voorschriften
ook weet in toepassing te brengen. In de Voorrede van den
druk zegt Crügek: „ Het laatste, praktische gedeelte maakt
„ nergens aanspraak op, dan een beknopt ontwerp te zijn; het
„ geeft slechts korte aanwijzingen, en laat de uitvoering over aan
„ het inzigt van den bekwamen onderwijzer. Ook is de mate
,, van de leerstof gering, en berekend voor de behoeften van gewone
„ volksscholen." Dit laatste wordt ook erkend door GtAEeiszen,
in een opstel over de methode van het natuurkundig onderwijs,
in het Tijdschrift: „ die höhere Bürgerschule, herausgege-
ben von D'. C. Vogel und Fr. Körner, 3" Jahrgang,
p. 9, alwaar wij lezen: „ Aan het werk van Cküger , die
„ Physik in der Volksschule, komt de verdienste toe, den uit-
,, roep van Rousseau: Meet, telt, weegt! die de methode der
„ natuurkunde tot rigtsnoer moet dienen, doch lang ongehoord is
„gebleven, behartigd te hebben, en aan de natuurkunde hetzelfde
„ gewigt voor de opvoeding te hébben verschaft, als hare jongere
„zusters: dierkunde, plantenkunde, aardrijkskunde, reeds lang
„ hadden verkregen, door bovenal aan te dringen op oefening der
„ zintuigen, op beschouwing en waarneming van zoodanige voor-