Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 93 — .
De kraclit moet dus gelijk zijn aan den last. Het gedeelte
van den hefboom van het steunpunt (draaipunt) tot aan den
last, en dat van het steunpunt tot aan de kracht, wordt
hefboomsarm genoemd. Onze toestel is een hefboom met twee
armen, die aan elkander gelijk zijn; dus een gelijkarmige
hefboom.
We(. De gelijkarmige hefboom is in evenwigt, als kracht
en last even groot zijn.
Proef 6. CDe weegschaal.) Aan eene gewone weegschaal,
die men nu aan de kinderen moet toonen, zullen zij terstond
dat gedeelte uitvinden, dat een' gelijkarmigen hefboom vormt,
den evenaar. Door meten met den duimstok wordt aange-
toond, dat beide armen even lang zijn. Aan den evenaar
is loodregt de tong bevestigd, die zich met denzelven in het
huisje beweegt; boven aan dit huisje is een teekcn, en de tong
moet juist daaronder staan, als de evenaar in evenwigt is.
Aan het einde van den evenaar hangen de schalen, die
naauwkeurig even zwaar zijn. Zoo lang zij dus beide ledig
zijn, maken zij evenwigt met elkander; de evenaar bevindt
zich dan in horizontalen, de tong in loodregten stand.
Proef 7. (Het gewigt.) Men vertoont den kinderen kleine
gewigten, en geeft hun die in de hand, opdat zij zeiven naar
deze het gewigt van bekende voorwerpen, bijv. van die,
welke zij te dragen hebben, eenigzins leeren schatten. Dan
worden eenige voorwerpen, bijv. een drinkglas, een boek,
werkelijk gewogen. Ons oordeel over het gewigt van zeer
zware voorwerpen is gewoonlijk zeer onjuist; daarom zoude
het doelmatig zijn, wanneer men, ofschoon de balans ze niet
dragen kan, ook de grootere gewigten, bijv. van 20 of 25
pond, aan de kinderen vertoonde, en hen liet beproeven om
ze op te ligten.
Proef 8. (Het verliezen van het evenwigt.)
a. Men plaatst op de beide schalen van de balans gelij-
ke gewigten, en voegt dan bij de eene nog een klein ge-
wigtje, of eenige hagelkorreltjes. Deze geven aan de eene