Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HOOFDSTUK.
DE VOLGORDE VAN DE LEERSTOF.
Waar zicli, zooals in de natuurkunde, eenmaal eene be-
paalde volgorde voor de leerstof gevormd heeft, en van het
eene leerboek in het andere overgegaan is, daar moet iedere
poging om den gewonen gang, die zuiver naar het onder-
werp is ontstaan, te verlaten, aan den eenen kant veel te-
genstanders vinden, maar aan den anderen kant de toege-
vendheid inroepen van hen, die het opgeven van het oude
billijken. Men neme in aanmerking, hoeveel eigenaardige
zwarigheden daardoor ontstaan, dat van die groote natuur-
kundige instrumenten, waarover in de meeste werken over
natuurkunde gesproken wordt, alsof zij iedereen steeds ten
dienste stonden, volstrekt geen sprake kan zijn; maar dat
nogtans de geheele natuurkunde op aansehouwing of op proe-
ven moet berusten. Wanneer men de zaak oppervlakkig be-
schouwt, dan dringt zich als 't ware de meening op, dat
door het achterwege laten van die schitterende proeven eene
menigte gapingen moeten ontstaan, indien men aan de gewone
volgorde wil getrouw blijven. Eene naauwkeuriger beschou-
wing doet inzien, dat deze gapingen moeijelijk kunnen aan-
gevuld worden, zonder eene gepaste verschikking van dc