Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 87 — .
deelen van het instrument en de wijze, waarop het werkt,
bezighoudt. Het zonde het natuurkundig onderwijs veel ver-
beteren en bevorderen, indien in elke school die vier instru-
menten voorhanden waren. Daartoe zijn echter gcene groote
uitgaven noodig, daar zij juist niet behoeven vervaardigd te
zijn met eene naauwkeurigheid, die voor wetenschappelijke
onderzoekingen noodig is, maar fabriekmatig vervaardigde
voor de lagere school volkomen toereikende zijn.
Eene eigenaardige zwarigheid is echter verbonden met de
werktuigen voor electrische en electromagnetische proeven.
Hoe belangwekkender juist deze proeven voor de kinderen
zijn, des te meer zoude men er bij verliezen, zoo men ze
niet konde doen. Wegens den hoogen prijs van electrische
en electromagnetische werktuigen toch is er niet aan te den-
ken, ze van een instrumentmaker te koopen. Wij laten daar-
om later, bij het bespreken van de verschillende proeven,
eenige aanwijzingen volgen, hoe men de daartoe noodzake-
lijke toestellen op eene voldoende en tevens zeer goedkoope
wijze zelf kan vervaardigen.
Daar reageerbuisjes slechts bij hen, die in instrumenten
en toestellen handel drijven, te bekomen zijn, zoo voegen wij
hierbij een overzigt der toestellen, die men voor de volgende
proeven het best bij eenen instrumentmaker zal kunnen koo-
pen. Hierbij valt nog op te merken, dat men des noods de
voor Proef 65 bestemde gevulkaniseerde elastieke gom wel
kan missen (1).
(1) In het oorspronkelijke ïolgt hier eene opgave van de toestellen,
door den Schrijver voor de proeven noodig geoordeeld; wij zullen zoodanige
opgave aan het einde vau het boek, welligt eenigzins gewijzigd, mededeelen,
Yert.