Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI INHOUD.
Bldz.
lans § 95, 96 — Het pointeeren § 97. — Oorzaken van
het niet stemmen der proefbalans, en middelen
tot het opsporen van fouten § 98, — Voorberei-
ding tot het opmaken der balans § 99,100. — Defi-
nitie van saldi zuivere Bez. en Sch. § 101. — Bepa-
ling der saldi zuivere Bez. § 102. — ld der saldi
zuivere Sch. § 103, 104. — Overdracht der saldi
zuivere Bez. en Sch. op de balans § 105. — Het
bepalen der W. en V. op de overige rek- § 106.—
Het overdragen der "VV. en V. op de Yerlies- en
winstrek. § 107. —Onbetaalde lasten en baten § 108.—
Het reserveeren van winst § 109. — Het overdra-
gen van de netto Winst of het Verlies § 110,111. —
Het overdragen der Kapitaal- en Reserve-rek. aan
de Balans § 112. — Verklaring van het stemmen
in debet en credit der Kekeningen en der Balans
§ 113. - Het afsluiten der rek. § 114. - Het her-
openen der. rek. § 115. — Inschrijving van den Staat
der V. en W. in het Balansboek § 116. — Bekrach-
tiging van de verantwoording § 117.
Memoriaalposten ter toepassing van den regel voor het
debiteeren en crediteeren...........76
Aanschouwelijke voorstelling van het grondbeginsel van
„Verantwoordelijkheid."
ld. ld. van „Evenwicht."