Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD, III
Bldz.
Yan de hoofdboeken in het algemeen.......51
Definitie van hoofdboeken, en welke registers daar-
toe behooren § 62, 63. — Hun onderling verband
en grondvorm. § 63, 64.
Yan de rekeningen..............52
Yerklaring en definitie van eene rekening § 65,
66. — Doel der rekeningen § 67. — Drie hoofdafd.
van rekeningen § 68. -- Voornaamste soorten der
rek. van Bez. § 69. — Voornaamste soorten der
rek. van Sch. § 70. — Yerklaring van eene Ge-
mengde rek. § 71. — Voornaamste soorten der
Gemengde rek. § 72. — Bemerkingen omtrent de
boeking van sommige Baten en Lasten, en Winsten
en Verliezen § 73, 74.
Yan de toepassing van den regel voor het debiteeren en
crediteeren.................62
Van het Journaal...............62
Definitie van het Journaal § 78. — ld. van een
jonrnaalpost § 78. - Beschrijving van een jonr-
naalpost § 79. - Voorb. vanjournaalposten§79,80.
Yan het Grootboek..............65
Definitie van het Grootboek § 82. - Het overboeken ■
uit het Journaal in het Grootboek § 83-86. -
Folio § 87. - Yoorb. van rekeningen § 88.
Yan do Balans................
Definitie van de Balans § 92-95. - Proefba-