Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
Er ontstaan 250 koehuiden, waarvoor de reke-
ning der Bezitting, „Goederen" debet wordt en
tevens ontstaat er eene Schuld aan M. de Bruijn,
waarvoor diens rekening moet gecrediteerd worden.
_5 do--
Ontvangen van J. Falise teRoubaix,
2 Remisen op Amst™. N». 1502 f 4500.-
„ 1503 „ 1750.-
f
Er ontstaan hier Bezittingen door het verkrijgen
der 2 remisen, waardoor de rek. dezer Bezittingen
„Remisen" debet wordt. J. Falise te Roubaix ver-
schaft ons deze remisen voor zijne rekening, waar-
door eene Schidd van de zaak aan J. Faüse ont-
staat, en dus zijne rekg. moet worden grecredtorcZ.
-7 April__________
Gekocht en ontvangen van Jung & Stein te Amst™.
175 Balen Katoen, volgs Inkoopbk. fo. 1 f
Voor de zaak ontstaat hier de Bezitting 175 Bn.
Katoen; diensvolgens wordt de rekg. dezer Bezit-
ting daarvoor gedebiteerd.
Voor de zaak ontstaat tegelijkertijd eene Schuld
aan Jung & Stein, doordien wij op crediet van hen
gekocht hebben, en wordt hunne rekg. daardoor
Credit.
__8 do___
Betaald per Kassa aan Kapt. G. Warner hier,
om later te verrekenen. f
De zaak krijgt voorloopig eene vordering op
Kapt. G. Warner, waardoor diens rekg. debet wordt;
door de uitgaaf dezer gelden, gaat zooveel van de
BezittingGoié. teniet, waardoor dus de rekg. „Kassa"
moet gecrediteerd worden.
__9 do__
Gekocht van S. Hoogland hier en aan hem per
Kassa betaald de helft in de Schooner Alcine, op
reis van Baltimore naar hier, (waarvan J. Elberne
en Co. te Dordt de wederhelft bezitten en de ree-
derij waarnemen.) f
6250
12122
96
450
20500