Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
>1:
emoriaälposten
ter toepassing van den regel voor het DEBITEEREN
en CREDITEEREN.
EOTTEBDAM, 1 April 1880.
Be^^nde mijne bezittingen, waarmede ik mijne
zaak aanvang, te bestaan in:
Contanten.....................f
1 Remise op Amsterdam pr. 12 Jnliek.No. 1501 „
500 Bn. Java Koffie, Kav. 1607/11
Bto. 25231 ko.
Tra.37o _ZËLjiNto.24474ko.a32V2C.p.V2ko./'15908.10
Bij VeiUngskosten 1 "/o „ 159.08
Vs aandeel in het Barkschip Pylades, Kapt G.
"Warner (onder mijne reederij) getaxeerd hier lig-
gende met bestemming naar New-York, op . . /"
Pakhuis- en kantoormaterieel, als pr. Inventaris „
Mijn saldo Credit bij C. de Zwart, kassier alhier
in rekening courant, op heden . ... ^ .... f
r
Deze inbrengst van waarden doet voor de zaak
zoovele Bezittingen 07itstaan, waarvoor Av&Behent
worden de rekeningen dier Bezittingen, en wel:
Sub. 1 — Cassa,
„ 2 — Te ontvangen Wissels.
„ 3 — Goederen.
1/3 aandl. Bark Pylades.
„ 5 — Pakhuis- en kantoormaterieel.
„ 6 — C. de Zwart, alhier.
Door de inbrengst dezer Bezittingen ontstaat qx
tegelijkertijd, voor het totaal beloop er van, eene
Schuld van de zaak aan den Chef, voor wiens re-
kening dit alles ingebracht is, welke schuld dus
geboekt wordt in het Credit der Kapitaalrekening.
_3 April___
Gekocht van M. de Bruijn, alhier.
250 Java-koehuiden, volg. Inkbk. f".
f
35312
6000
16067
25000
1000
36620
120000
82
18
4976
80