Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
§ lli. De aan beide zijden stemmende rekeningen
in het Grootboek worden, nadat de optelhngen op ge-
hjke hoogten er onder zijn geplaatst, door eene dubbele
lijn onder die optellingen afgestreept, ter aanduiding, dat
daarmede het voorgaande tijdvak is afgesloten.
§ 115. Na deze onderstreepingen wordt elk saldo waar-
mede eene rekening door Balans gesloten werd, zoo het
eene Bezitting is op de debetzijde, en zoo het eene
Schuld is op de creditzijde derzelfde rekening op nieuw
voorgedragen, en deze rekening daarmede voor een volgend
tijdvak geopend.
§ IK). De Verhes- en winstrekening in het Grootboek
levert den Staat der winsten en verliezen, die, volgens
het vereischte der Wet, in het Balansboek moet voor-
komen.
Zoo de winst- en verliesposten in het Grootboek te
veel samengesteld of te veel verdeeld zijn, spe-
cificeert of groepeert men ze met behulp van Journaal
of Dagboek zoodanig, als men voor het gewenschte
overzicht op den Staat der Winsten en Verliezen, noodig
oordeelt.
§ 117. Ten slotte worden de Staat der vsdnsten en
verliezen en de Balans, door de aansprakelijke hoofden
of hunne gemachtigden, met hunne privé handteeke-
ningen onderschreven, tot bekrachtiging, dat de ver-
antwoording volgens deze staten, overeenkomstig de
waarheid is geschied.