Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Ingeval er meer personen zijn, die aandeel hebben in
het resultaat der onderneming, wordt de ter verdeeling
bestemde netto winst of het verhes, in verhouding tot
ieders aandeel, verdeeld, en op hunne daarvoor reeds
bestaande of aan te leggen Privé- of Kapitaalrekening
overgebracht, en de buiten verdeeling gelaten winst op
de Resei-ve-rekening.
§ III. Naar gelang van overeenkomst tusschen de
vennooten, of somtijds naar verkiezing, worden de saldi
van Privé- en Huishoudingrekening aan de Kapitaalreke-
ning, of wel als eene zelfstandige bezitting of schuld
dier rekeningen, aan de Balans overgedragen.
§ 112. Eindelijk worden ook de saldi der Reserve-
en der Kapitaalrekening op de Balans overgebracht.
§ 11;}. Nadat op vorenstaande wijze de lasten en
baten op de rekeningen zijn geboekt, de verliezen
en winsten aan hunne hoofdrekeningen, en aUe saldi
van zuivere bezittingen en schulden aanTle Balans juist
zijn overgedragen, moeten alle rekeningen in het groot-
boek sluiten, d. i. hun debet en credit gelijk zijn, terwijl
dit tevens het geval zal zijn met de rekening balans.
Vóór het afsluiten toch waren volgens de proefbalans
de debet- en creditbedragen der gezamenlijke rekenin-
gen gelijk, verder werd door de bij boekingen en over-
drachten altijd de eene rekening gedebiteerd of gecre-
diteerd voor hetzelfde bedrag, waarvoor eene andere
werd gecrediteerd of gedebiteerd, en daar nu de
Balans is samengesteld uit al de saldi (of eindverschil-
len tusschen het debet en credit) der andere rekenin-
gen, moeten de totalen van al de debet saldi gelijk zijn
aan de totalen van al de credit saldi.