Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
eerst later, en wel gewoonlijk bij de vereffening van
dezelve, op de betreffende rekeningen worden geboekt.
Deze dubbele boeking levert voor de juiste eindre-
sultaten dezer rekeningen geen bezwaar op, daar de
boeking van het nieuwe tijdvak door den balanspost,
welke op nieuwe rekening is overgedragen, wordt
opgewogen.
§ 10)). Daar somtijds al de verliezen en winsten, op
het tijdstip der opmaking van de balans, niet met
juistheid kunnen worden berekend, houdt men, voor-
namelijk ingeval de aansprakelijke hoofden uit twee
of meer personen bestaan, gewoonüjk een gedeelte
der winst buiten verdeeling, tot dekking van verliezen,
welke in een volgend tijdvak zullen blijken te zijn
geleden ten laste van het vorige.
Deze buiten verdeeling gehouden winst wordt, wan-
neer ze tot een der onderdeelen der Verlies- en winst-
rekening behoort, als eene schuld der rekening van
dat onderdeel aangemerkt, en als zoodanig op de Balans
overgebracht.
Wanneer men een deel der winsten van de Verlies- en
winstrekening buiten verdeeling wil houden, kan dit
als eene schuld dezer rekening op de Balans overloopen,
maar kan het ook als zoodanig aan de Reserve-rekening
worden overgedragen.
§ 110- Het saldo netto verlies komt ten laste en
het saldo netto winst ten bate van het aansprakelijke
hoofd, en wordt dit saldo, wanneer er slechts één aan-
sprakelijk hoofd is, naar verkiezing op de Kapitaal- of
Privérekening, of wel gedeeltelijk aan eene van beiden en
gedeeltelijk aan de Reserve- rekening overgedragen.