Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
zuivere Bezittingen en Scliulden aan de Balans, op de
rekeningen dier Bezittingen en Schulden nog een debet
saldo overblijft, is dit een Verlies, of zoo er nog een
credit saldo op zijn mocht, is dit eene Winst, vs^elk
saldo alsdan tot de geheele afsluiting dier rekeningen
aan de Verhes- en Winstrekening of een harer onder-
deelen , waartoe het Verlies of de Winst behoort,
moet worden overgedragen.
§ 107. Eindelijk worden al de netto saldi der onder-
deelen van Verhes- en Winstrekening aan de Verlies-
en Winstrekening zelve overgedragen, waardoor men
op deze laatste al de verliezen en winsten vereenigt,
welke de zaak, gedurende het tijdvak, waarover de
Balans loopt, heeft opgeleverd. Een debet saldo dezer
rekening wijst het netto verües aan, en een credit
saldo de netto winst.
§ löS- Alvorens echter de netto saldi der Winsten of Ver-
liezen, op de onderdeelen van de VerUes- en Winstrekening
te kunnen bepalen, moeten deze rekeningen gedebiteerd
of gecrediteerd worden voor alle bedragen, welke nog
ten laste of bate der oude periode moeten komen.
Zoo voor deze bedragen de personen, aan wie men ze
schuldig wordt, niet gecrediteerd-, en zij, van wie men
ze te goed krijgt, niet gedebiteerd worden, moeten die
bedragen als eene Schuld of als eene Bezitting, van het
onderdeel der Verhes- en Winstrekening, waartoe zij
behooren, op de Balans gebracht en door deze van de
oude aan de nieuwe rekening overgedragen worden.
Dit is het geval en geschiedt met die onkosten, com-
missie en intresten, welke vóór het tijdstip der Balans,
met betrekking tot de oude periode zijn ontstaan, doch