Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
zoo men nog vergoeding of korting aan hem zou willen
of moeten toestaan, moet het saldo bezitting zooveel
minder worden aangenomen, als het oninbare gedeelte
beloopt, en dit gedeelte dan als verües worden afge-
schreven.
§ I0;5. Om de saldi Schuld te bepalen, wordt het beloop
van de debetzijde eener rekening van Schuld afgetrokken
van het beloop der creditzijde. Het meerdere credit
wijst het saldo zuivere schuld aan; tenzij, in de
omgekeerde gevallen als in de voorgaande ahnea vermeld,
een gedeelte daarvmn als winst moet worden beschouwd.
§ lOi Bij Gemengde rekeningen blijkt eerst door
vergelijking van het debet- met het creditbeloop, of
het eene rekening van Bezitting dan wel van Schuld
is. Een debetsaldo zal eene Bezitting, en een creditsaldo
eene Schuld aanwijzen, welke, met gelijk voorbehoud
als in de beide voorgaande alinea's, als het saldo zuivere
Bezitting of Schuld dier rekening, moet worden aange-
merkt.
§ 10,)• Nadat men volgens vorenstaande gegevens
de saldi van zuivere Bezittingen en Schulden bepaald
heeft, worden deze, van de rekeningen uit het grootboek,
aan de rekening Balans direct zonder journaalposten over-
gedragen. 1) Alleen de Kapitaalrekening en alle hare
onderdeelen maken hierop voorloopig eene uitzon-
dering.
§ lOI). Wanneer, na de overdracht der saldi van
1) Theoretisch worden hiervoor twee journaalposten vereiseht, de eene voor
overdracht der saldi Bezittingen, en de andere voor de saldi Schulden, en
dit wordt somtijds in de praktijk toegepast. Doet men het niet, dan ge-
schiedt dit gemakshalve.