Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
men door het stemmen der proefbalans niet, daar de
posten toch op eene verkeerde rekening in het Grootboek
zouden kunnen overgeboekt zijn, of eene geheele journaal-
post bij de overboeking overgeslagen.
§ 97- Het doelmatigste middel, om zulke fouten op-
tesporen, bestaat in het p o i n t e e r e n, d. i. het nagaan,
of elke post uit het journaal met het juiste bedrag, op
de juiste rekening en op de juiste zijde is overgeboekt.
§ 9S- Wanneer men van de juistheid der tellingen
van de proefbalans zeker is, en deze evenwel niet
stemmend wordt bevonden, kan dit het gevolg zijn
van tweeërlei oorzaken:
Ie. Dat in een journaalpost het evenwicht tusschen
den debiteur en crediteur ontbreekt;
2e. Dat bij de overboeking uit het journaal in het
grootboek een abuis heeft plaats gehad, hetwelk
zijn oorsprong kan hebben in onjuiste overboeking
van het bedrag, of ook dat het bedrag op eene
verkeerde zijde is geboekt, of wel dat een
debiteur of crediteur geheel is vergeten.
In het eerste geval kan de fout slechts ontdekt
worden door vergelijking van het debet- met het
creditbedrag in eiken joiunaalpost; in het tweede is
pointeeren het meest afdoende middel.
§ !)9- Om de saldi zuivere bezittingen of schulden
der rekeningen te kunnen opmaken, moeten alvorens
daarop worden geboekt de lasten of baten van intrest,
commissie, onkosten, enz. tot op het tijdstip der
afsluiting.
§ IftO. Eveneens moeten de rekeningen van Voorwer-
pen van handel en geldbelegging gedebiteerd of gecrediteerd