Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Opmerkeiyk is het zeker, dat eene wetenschap van zulk
een practisch nut en van eene zoo langjarige algemeene en
veelzijdige toepassing als het Italiaansch of Dubbel boekhouden,
wat de principes betreft, zoo slecht begrepen is geworden,
althans te oordeelen naar de theoriën, welke daarvan in het
licht zijn verschenen.
Het beste, wat tot nog toe daarover geschi-even is, laat een
wetenschappeUjk beoordeelaar in velerlei opzichten onbevredigd.
De grootste fout bij de schrijvers bestaat, volgens mijne meening,
daarin, dat zij van de gronden en hun verband met de regels
een onjuist en gebrekkig begrip gebrek gehad hebben, waar-
door zij van vele zaken onjuiste en verwarde voorstellingen
gegeven, en daaruit weder verkeerde gevolgtrekkingen ge-
maakt hebben.
Eene andere fout van sommige schrijvers meen ik te vinden
in hun beeldsprakigen st\]l, welke juist bij deze wetenschap
zeer tot hare schade is aangewend. Figuurlijke uitdrukkingen
en phraseölogieën toch dienen menigmaal om het gebrek aan
grondigheid te verbergen.
Voor de meesten zal het geen betoog behoeven, dat voor
eene goede theorie van het Dubbel boekhouden hoofdvereischten