Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
§ Wanneer men het-wenschelijk acht, kan men,
ter specificatie van de onderdeelen van een post in
het Grootboek, meer dan ééne lijn gebruiken. Bijv.
voor diverse debiteuren, diverse crediteuren enz.
§ !)(l- Om aan te duiden, dat een debiteur of crediteur
uit het Journal op zijne rekening in het Grootboek is over-
geboekt, plaatst men in het Journaal, onmiddellijk
vóór het folio-nummer der rekening, een stip.
VAN DE BALANS.
§ 91- Behalve tot het geregelde aanteekenen of dag-
boek houden, is een koopman nog door de wet verphcht,
minstens eenmaal in het jaar, een staat van alle Be-
zittingen en Schulden of „Balans", en een staat der
winsten en verhezen zijner zaak, sedert de vorige
Balans verki-egen of geleden, op te maken en in te
schrijven in een afzonderlijk register.
§ ^ulk een Staat of Balans heeft het gevoeglijkst
den vorm eener gewone rekening in debet en credit,
welke rekening echter geene plaats in het Grootboek
behoeft te krijgen, daar zij, benevens den staat der
winsten en verliezen, toch in het afzonderlijk register
„Balansboek" moet worden ingeschreven.
§ 9;}- De rekening Balans stelt de zaak voor in
haar rekenplichtigen toestand wegens alle saldi harer
Bezittingen en Schulden, op een willekeurig genomen
tijdstip.
§ 94- Het opmaken der Balans bestaat dus in het
bepalen der saldi zuivere Bezittingen en Schulden op
het tijdstip der afsluiting, en het overdragen dezer saldi
van de rekeningen in het Grootboek, aan de algemeene