Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
§ )i|. AVanneer de dagboek-posten in den voorschre-
ven voim in het Journaal zijn overgeboekt, zal dit
laatste zoo zijn ingericht, dat men daarnaar gemakkelijk
het Grootboek kan samenstellen.
VAX HET GROOTBOEK
§ Het G r O O t b 0 e k of het voornaamste der hoofd-
boeken, is het register, dat de Rekeningen in hun ge-
heel bevat, of waarin alles, wat tot een en hetzelfde hoofd
of rekening betrekking heeft, naar volgorde der dag-
teekeningen en overeenkomstig de toestanden van debet
en credit, volgens de gegevens van het Journaal, wordt
bijeengebracht.
§ Si}- Het overboeken uit het Journaal in het Groot-
boek geschiedt door elk feit, waarbij eene rekening in
den journaalpost als debiteur voorkomt, te vermelden
op de linker- of debetzijde onder het hoofd van dezelfde
rekening in het Grootboek. Eveneens worden alle feiten,
waarbij eene rekening in den journaalpost als crediteur
voorkomt, op de rechter- of creditzijde derzelfde rekening
in het Grootboek vermeld of overgeboekt.
§ Si- Ieder geval van debiteering of crediteering
eener rekening in het Grootboek, noemt men een
Grootboek- of Eekening-post.
§ Sö- Bij het overboeken in het Grootboek, veraieldt
men in de eerste kolom den datum van den journaal-
post, in de tweede den hoofdinhoud der handehng, in
de kolom vóór de geldlijnen de bladz. van den journaal-
post, en in de buitenlijnen het eindbedrag van den groot-
boekpost.
§ Het hulpmiddel tot het spoedige vinden der
5